Gwarancja najniższej ceny

Rezerwując poprzez nasz portal - możesz być pewien, że za wyjazd zapłacisz najniższą cenę na polskim rynku. Gwarantujemy, że w żadnym innym biurze podróży nie znajdziesz takiej samej oferty, w cenie niższej niż oferowana przez nas. Dzięki naszej akcji "Gwarancja Najniższej Ceny" każdy Klient, który w innym biurze podróży spotka się z identyczną i tańszą ofertą, i zawiadomi nas o tym, otrzyma wynagrodzenie w wysokości różnicy cenowej obu ofert.


Regulamin
 1. Organizatorem akcji marketingowej "Gwarancja najniższej ceny" jest Biuro Podróży.
 2. Przedmiotem akcji są oferty turystyczne sprzedawane na portalu za pośrednictwem Internetu i Call Center. Warunki i ostateczna cena oferty muszą zostać każdorazowo pisemnie potwierdzone (e-mailem lub faxem) przez pracownika Call Center.
 3. Poprzez "Gwarancję Najniższej Ceny" Biuro Podróży gwarantuje swoim klientom, że w żadnym innym działającym na terenie Polski biurze podróży nie znajdą takiej samej oferty, z takimi samymi warunkami podróży oraz świadczeniami po niższej cenie, pod warunkiem, że oferta:
  • jest organizowana przez tego samego touroperatora (organizatora),
  • posiada identyczne świadczenia: hotel, ten sam rodzaj pokoju, ten sam rodzaj wyżywienia, ten sam okres pobytu, ten sam rodzaj ubezpieczenia,
  • posiada takie same warunki przelotu : ten sam termin wylotu, wylot z tego samego miasta, przelot tą samą linią lotniczą,
  • jest oferowana na podstawie tego samego numeru komunikatu "last minute" touroperatora (organizatora).
 4. Klient, który po dokonaniu zakupu wycieczki turystycznej na portalu, znajdzie tego samego dnia identyczną ofertę, ale korzystniejszą cenowo, dostanie zwrot różnicy w cenie w stosunku do wcześniej zapłaconej kwoty.
 5. Jeżeli cena takiej samej oferty turystycznej w innym biurze wyrażona jest w EUR lub USD, to ze względu na możliwość wystąpienia różnic kursowych, stosuje się dla celów porównawczych średni kurs EUR (€) lub USD ($) Narodowego Banku Polskiego, obowiązujący w dniu zakupu oferty.
 6. Zwrot kwoty stanowiącej różnicę w cenie, zostanie dokonany przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia dowodu zaistnienia różnic w cenie.
 7. Za dowód zaistnienia różnicy w cenie uważa się zaświadczenie wystawione przez inne biuro podróży, zawierające jego dokładne dane adresowe, datę wystawienia i pieczątkę. Zaświadczenie musi potwierdzać, że usługa turystyczna cechująca się określonymi świadczeniami i warunkami ( patrz pkt. 3) w danym dniu po określonej cenie, jest rzeczywiście tańsza, niż oferta opłacona przez klienta tego samego dnia u Biuro Podróży.
 8. Zaświadczenie (dowód zaistnienia różnicy w cenie) powinno być przesłane na nasz adres.
 9. Biuro Podróży zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

 • realizacji usług turystycznych
 • prowadzenia działań marketingowych
 • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.